Martela A/S er et af markedets førende projekthuse med lang erfaring med at gennemføre domicilprojekter og servicere større, landsdækkende, private virksomheder med dagligt at skabe Best Workplaces.

Better Results

Fundamentet for at skabe ”Best Workplaces” ligger i et nært samarbejde og en nysgerrig, ærlig dialog med vores kunder. Arbejdet tager altid afsæt i kundens forretningsmæssige målsætninger og ambitioner omkring bæredygtighed.

Herfra udvikler og implementerer vi workplaces, der skaber kreativitet og arbejdsglæde. Et inspirerende arbejdsmiljø og høj medarbejdertrivsel er afgørende for et højt output.

Vores workplaceløsninger er samtidig med til at fastholde de bedste medarbejdere og rekruttere nye, talentfulde folk.

Kort fortalt: Martela Best Workplaces hjælper virksomheder til at skabe bedre resultater.

Don’t tell me, show me

Vi har i Danmark mere end 25 års erfaring, med mere end 50 års erfaring fra vore primære partnere.

Vore medarbejdere har alle mere end 10 års erfaring med at etablere ”best workplaces”, og vi hylder princippet – ”Don’t tell me, show me”.

Så kontakt os for at høre og se, hvordan vi har etableret fantastiske arbejdspladser.